Miejska Biblioteka Publiczna

im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku


KATALOG KSIĘGOZBIORU WPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCHPrzeszukiwanie po indeksie:


Znaleziono 15 pozycji o tematyce: Literatura polska - historia.


Zmiana sposobu wyświetlania:

book
x
book

"Wesele" we wspomnieniach i krytyce

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Dzieje literatury polskiej : od początków do czasów najnowszych

Krzyżanowski, Julian

Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1972.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Dzieje literatury polskiej

Krzyżanowski, Julian

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Dzieje literatury polskiej

Krzyżanowski, Julian

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Dzieje literatury polskiej

Krzyżanowski, Julian

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Europejskie związki literatury polskiej

Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1969 (Wrocław : Wrocławska Druk. Naukowa).

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Książki naszych dzieci : czyli o literaturze dla dzieci i...

Skrobiszewska, Halina.

Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Literackie wizje i re-wizje : materiały pomocnicze dla szkoły...

Warszawa : Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1980 (BielBiała : CDW 5).

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Marchołt na Parnasie : szkice literackie

Burkot, Stanisław

Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980 (Olszt : OZGSP).

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Maurycy Beniowski w literackiej legendzie

Sieroszewski, Andrzej.

Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Miniatury krytyczne

Mikulski, Tadeusz

Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1976.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Polski pseudonim literacki

Świerczyńska, Dobrosława

Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983 (Krak : DNar 1).

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Teofil Lenartowicz : a ślad po mnie-pieśń złota...

Nowakowski, Jan

Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1973 .

available

zobacz szczegóły

book
x
book

U podstaw liryki Leopolda Staffa

Kwiatkowski, Jerzy

Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Zarys dziejów literatury polskiej. T.1, od początków piśmiennictwa...

Kleiner, Juliusz

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.

available

zobacz szczegóły